Vakbonden steunen Verontruste VU’ers

Dinsdag 26 juni 2012

In een open verklaring aan alle (verontruste) medewerkers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de gezamenlijke vakbonden hun steun betuigd aan de kritiek van de Verontruste VU’ers en de Ondernemingsraad op de bezuinigings- en reorganisatieplannen van het College van Bestuur.

In de brief verklaren de vakbonden:

“Wij steunen de standpunten van de Ondernemingsraad. Wij zien mogelijkheden voor een andere koers. Zolang de financiële noodzaak van de reorganisatie in onvoldoende mate is onderbouwd, zijn wij van mening dat van gedwongen ontslag geen sprake kan zijn. Wij zijn erop tegen dat voor structureel werk tijdelijke arbeidscontracten worden afgesloten. Ook tijdelijke werknemers hebben recht op zekerheid en flankerend sociaal beleid. Wij plaatsen grote vraagtekens bij plannen voor verdere uitbesteding en flexibilisering.

Steeds vaker zien wij dat professionals – medewerkers met kennis en kunde op het gebied van onderwijs, onderzoek én ondersteuning – minder ruimte krijgen in het optimaal verrichten van hun werk. Teveel raakt de handelingsvrijheid van de medewerker ingesneeuwd in top-down processen. De kwaliteit van werken staat daardoor onder druk.

Wij onderschrijven de kritische geluiden die door de Ondernemingsraad zijn verwoord.

Wij zetten in op een andere koers, een koers die de zeggenschap van medewerkers ondersteunt .”

 

De volledige brief kunt u hier lezen.

 

Open_brief_Vakbonden_aan_VU_medewerkers

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: