Archive | July 2012

VU gokt met derivaten?

“De VU en Universiteit Leiden sloten rentederivaten af voor leningen die ze in de toekomst dachten aan te gaan. Dat is volgens de Inspectie van het Onderwijs niet toegestaan.”

Het onderzoek is afkomstig van het Financieel Dagblad. Zie onder meer de berichtgeving: de Volkskrant Nos.nl, etc.

In een opiniestuk haalt Willem Jan Hilderink hard uit op de website van de Dagelijkse Standaard:

“Wat we hier zien zijn de uitwassen van een volstrekt gecorrumpeerde vorm van onderwijs besturen. Ik heb het al vaak gezegd: universiteiten worden bestuurd door Colleges van Bestuur die geen hart voor onderwijs hebben en in de regel nauwelijks academische ervaring hebben (Voorzitter van het VU-CvB is Rene Smit is een omhooggevallen doctorandus). […] Dit moet een halt toegeroepen worden. Besturen van Nederlandse universiteiten, hbo’s en roc moeten aan banden worden gelegd. Strengere regelgeving, geen megalomane nieuwbouwprojecten, geen dubieuze investeringen en geen verdere deconstructie van ons onderwijs. Breng het onderwijs terug naar onze universiteiten en verlos ons van het Kwade. Amen.”

Advertisements

Ondernemingsraad VU naar de rechter

Het college van bestuur van de Vrije Universiteit houdt vast aan het besluit over de reorganisatie bedrijfsvoering bij de Vrije Universiteit. Het plan is 33 miljoen euro te bezuinigen en 450 fulltime arbeidsplaatsen op te heffen, vooral in de ondersteunende functies. De ondernemingsraad maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van de plannen voor de VU op korte en langere termijn en vindt de harde opstelling en de eenzijdige benadering van het college van bestuur onbegrijpelijk.

De raad kan de motivering om de bedrijfsvoering efficiënter in te richten in grote lijnen onderschrijven, maar accepteert geen gedwongen ontslagen ten gevolge van deze organisatieverandering omdat de financiële noodzaak daarvoor ontbreekt. Het onderzoek van Berenschot (in opdracht van de OR) naar het Financiële Meerjarenkader van de VU bevestigt dit. Daarbij komt dat de OR geen advies heeft kunnen geven over de aanvullende maatregelen die het college wenst te nemen over de personele gevolgen. Vele formele en informele overleggen hebben niet tot een verstandiger koers geleid.

De ondernemingsraad is de derde groepering binnen de VU die zich verzet tegen de plannen: ook de vakorganisaties hebben vorige week al acties aangekondigd en een groep van meer dan 1000 verontruste medewerkers en studenten hebben het college van bestuur een petitie aangeboden tegen de plannen. De ondernemingsraad ziet zich door het besluit dat nu is genomen genoodzaakt naar de rechter te stappen.

Zie ook berichtgeving op www.trouw.nl, www.ad.nl, www.at5.nl, www.volkskrant.nl, en andere media.

Overleg vakbonden en VU loopt vast

Donderdag 12 juli is het overleg tussen de gezamenlijke vakbonden en de Vrije Universiteit over het afsluiten van een Sociaal Plan vastgelopen. De VU wil niet tegemoetkomen aan de belangrijkste eisen van medewerkers: geen gedwongen ontslag en een salarisgarantie voor herplaatste werknemers.

In Het Parool wordt vandaag bericht over het stukgelopen overleg. Televisiezender AT5 bericht over de onvrede over de houding van het College van Bestuur en over mogelijke acties die dreigen.

Meer informatie op de website van Abvakabo FNV: http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/overleg-sociaal-plan-vu-loopt-stuk

Volkskrant: ‘Verzet tegen ‘efficiencyslag”

Een reportage over de ontwikkelingen aan de VU uit de Volkskrant van donderdag (12 juli 2012):

[Het volledige artikel is – voor abonnees – te vinden op de website van de Volkskrant]

Het nieuwe toverwoord bij de VU is impactscore

De VU gaat moderniseren. Bezuinigingen en ontslagen horen daarbij. Boze docenten roeren zich. ‘Ze kijken alleen naar excel-sheets.’

AMSTERDAM – ‘Wetenschap is het waard’, staat op een spandoek. Het begon wat onwennig, twee maanden terug: het bestaan als activist. Maar woensdag staan ruwweg honderd medewerkers van de Vrije Universiteit in Amsterdam met een petitie in de hand tegenover het college van bestuur. Tegen de industrialisering van het onderwijs en het academische leven. Bijna duizend handtekeningen staan eronder. Van hoogleraren, secretarieel medewerkers en studenten, die zich hebben verbonden onder de naam Verontruste VU’ers.

[…]

‘De rationale is: zo goedkoop mogelijk werken met zo min mogelijk mensen’, zegt Boris Slijper, docent bij Sociale Wetenschappen. ‘Het gaat nooit meer over de kwaliteit van onderwijs of wetenschap. Ze kijken alleen naar excel-sheets.

[…]

Hoewel het merendeel van de bezuinigingen is gericht op ondersteunend personeel, gaat er ook bij het onderwijs van alles veranderen. ‘Ze willen inzetten op grotere colleges en zogeheten web lectures’, zegt Slijper. ‘Er geldt wekelijks een minimum van zes contacturen per student, maar dat hoeft niet in de vorm van een werkcollege. Dat is namelijk te duur. Je kunt toch meer internet gebruiken, zeggen ze dan.’ Slijper kreeg eerder dit jaar een excel-sheet met daarop de kosten van elk vak en de opbrengst. Hij leverde zijn vakgroep weinig op, was de boodschap. De hoorcolleges, waar vierhonderd studenten door een hoogleraar worden bediend, die zijn pas lucratief. Slijper dacht: we zijn toch geen koekjesfabriek.

Het kan anders, denkt de ondernemingsraad. Tijdens een vergadering met het college van bestuur dient de raad woensdag een tegenvoorstel voor de bezuinigingen in. Uitgewerkt met een financiële berekening van bureau Berenschot. Uit die rekensom blijkt dat het universiteitsbestuur de inkomsten van het Rijk te laag inschat. De raad ziet daarom geen noodzaak voor inkrimping.

[…]

Ook studenten antropologie Isabelle Vardar (20) en Pepijn Vos (24) hebben de petitie ondertekend. Toen ze gingen studeren, konden ze kiezen uit de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de VU. ‘De UvA heeft de charme van de binnenstad en de chaos’, zegt Vardar. ‘De VU het persoonlijke contact en de goede organisatie. Als dat verdwijnt, wat heeft de VU dan nog boven de UvA?’

Wetenschap is mensenwerk!

Impressie van de OR/CvB vergadering 11-7-2012
Bertie Kaal

Een breuk in de verstandhouding tussen OR en CvB lijkt onvermijdelijk na de vergadering van vandaag. De OR rijkt een hand, maar het CvB wil niet meer discussiëren, maar implementeren, op de door hen ingezette koers van “bedrijfsvoering met minder kosten”. De OR vindt dat vernieuwing ten dienste moet staan van de inhoud en kwaliteit van de universiteit als goed functionerende publieke instelling.

Het standpunt van het CvB is gebaseerd op een totaal gebrek aan vertrouwen in overheidsfinanciering, terwijl we net voor interessante verkiezingen zitten. Waar het bestuur wel vertouwen in heeft wordt niet uitgesproken, maar is wel te herleiden uit het instellingsplan. Het bestuur wil NU doorpakken “anders wordt het een rommeltje” (R. Smit, 11-7-2012).

Pardon, het is al een rommeltje! Alles wordt tegelijk overhoop gehaald en er wordt geen tijd gegund om nieuwe werkvormen en de nieuwe bedrijfsvoering op elkaar af te stemmen. Dhr. Smit is een gevaarlijke trendvolger als hij zegt dat “de trend méér privaat en minder overheid” is. De resultaten van die trend moeten we in deze economische crisis nog maar afwachten. Ondertussen wordt de kracht van de markt-onafhankelijkheid van de universiteit ondermijnd die juist onze samenleving veerkracht en weerbaarheid moet geven in moeilijke tijden. Een universiteit past niet in een bedrijfsjas want het heeft een andere funktie. Er wordt ook geen rekening gehouden met het historische feit dat het overhoop halen van hechte netwerken vrij onvoorspelbare gevolgen heeft in de uitvoering van de taken van de instelling. Het inkrimpen van ons professionele OBP is kapitaalvernietiging waar geen goed alternatief voor wordt geboden want de digitale ondersteuning is er nog niet. De bruggen worden al verbrand terwijl investering  in verharding en vercommercialisering hun vruchten nog moeten afwerpen. In een tijd van economische malaise is dat een groot risico, dat door deze strategie ook niet gaandeweg teruggedraaid kan worden. Het ontbreekt hier aan een realistisch stappenplan en toekomstvisie. Waarom vindt het bestuur dat het allemaal zo MOET en wel NU? Het rapport van Berenschot spreekt de logica van die dwangmatigheid duidelijk tegen.

De OR neemt daarentegen het standpunt in dat kwaliteit van onderwijs en onderzoek gepaard gaat met goede werkomstandigheden. Wetenschap is mensenwerk! WP’ers zijn “géén klanten” van OBP’ers, maar wel collega’s, zei Ottho Heldring. En die weg kunnen we ook bewandelen binnen realistische financiële kaders en met minder risico.

PS: Niemand heeft het gehad over de nieuwe campus en de kosten daarvan, of de kosten van verhuizingen en het nieuwe werken en hoeveel dat nou oplevert.

This slideshow requires JavaScript.

Foto’s: Tijdens de manifestatie op woensdag 11 juli werd de petitie met zo’n 1000 ondertekeningen aangeboden. Het College van Bestuur scheurde – met groot gemak – symbolisch de ‘zwarte pagina’ uit het boekwerk met ondertekeningen. Maar of ook daad bij woord gevoegd zal worden? Het College gaf in dezelfde vergadering nog aan gedwongen ontslagen niet uit te kunnen sluiten…

Geslaagde Manifestatie!!

In de aanwezigheid van zo’n 200 man werd vandaag de petitie tegen de bezuinigingen en reorganisatiewijze overhandigd. De petitie is inmiddels ondertekend door bijna duizend steunbetuigers. De betoging werd kracht bijgezet door luid getrommel. De Ondernemingsraad sprak zich uit tegen de financiële doelstellingen en gedwongen ontslagen. Het College van Bestuur reageerde niet inhoudelijk, maar blijft bij haar plannen. Werk aan de winkel dus voor Ondernemingsraad, vakbonden en Verontruste VU’ers!

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Petitie tegen bezuinigingen

Morgen – woensdag 11 juli – zullen verontruste VU-medewerkers hun petitie aanbieden tegen de reorganisatie en megabezuinigingen die het College van Bestuur van de Vrije Universiteit dreigt door te voeren. Momenteel staat de teller van de petitie op bijna 900 ondertekeningen.

Diverse media maken melding van de voorgenomen aanbieding van de petitie (de Telegraaf, het Parool, AT5, Metro, etc).

De Ondernemingsraad betwijfelt de financiële noodzaak van de bezuinigingen en heeft kritiek op de begroting en financiële gegevens van het College van Bestuur. Het organisatieadviesbureau Berenschot onderschrijft in een rapport de kritiek op de analyse en de plannen van het CvB, zoals onder meer wordt gemeld door Consultacy.nl en het Parool.

De vakbonden hebben aangegeven dat zij bij een negatief advies van de Ondernemingsraad zich zullen verzetten tegen gedwongen ontslagen en de reorganisatieplannen van de VU. In een open verklaring steunen zij de verontruste VU-medewerkers.