Wetenschap is mensenwerk!

Impressie van de OR/CvB vergadering 11-7-2012
Bertie Kaal

Een breuk in de verstandhouding tussen OR en CvB lijkt onvermijdelijk na de vergadering van vandaag. De OR rijkt een hand, maar het CvB wil niet meer discussiëren, maar implementeren, op de door hen ingezette koers van “bedrijfsvoering met minder kosten”. De OR vindt dat vernieuwing ten dienste moet staan van de inhoud en kwaliteit van de universiteit als goed functionerende publieke instelling.

Het standpunt van het CvB is gebaseerd op een totaal gebrek aan vertrouwen in overheidsfinanciering, terwijl we net voor interessante verkiezingen zitten. Waar het bestuur wel vertouwen in heeft wordt niet uitgesproken, maar is wel te herleiden uit het instellingsplan. Het bestuur wil NU doorpakken “anders wordt het een rommeltje” (R. Smit, 11-7-2012).

Pardon, het is al een rommeltje! Alles wordt tegelijk overhoop gehaald en er wordt geen tijd gegund om nieuwe werkvormen en de nieuwe bedrijfsvoering op elkaar af te stemmen. Dhr. Smit is een gevaarlijke trendvolger als hij zegt dat “de trend méér privaat en minder overheid” is. De resultaten van die trend moeten we in deze economische crisis nog maar afwachten. Ondertussen wordt de kracht van de markt-onafhankelijkheid van de universiteit ondermijnd die juist onze samenleving veerkracht en weerbaarheid moet geven in moeilijke tijden. Een universiteit past niet in een bedrijfsjas want het heeft een andere funktie. Er wordt ook geen rekening gehouden met het historische feit dat het overhoop halen van hechte netwerken vrij onvoorspelbare gevolgen heeft in de uitvoering van de taken van de instelling. Het inkrimpen van ons professionele OBP is kapitaalvernietiging waar geen goed alternatief voor wordt geboden want de digitale ondersteuning is er nog niet. De bruggen worden al verbrand terwijl investering  in verharding en vercommercialisering hun vruchten nog moeten afwerpen. In een tijd van economische malaise is dat een groot risico, dat door deze strategie ook niet gaandeweg teruggedraaid kan worden. Het ontbreekt hier aan een realistisch stappenplan en toekomstvisie. Waarom vindt het bestuur dat het allemaal zo MOET en wel NU? Het rapport van Berenschot spreekt de logica van die dwangmatigheid duidelijk tegen.

De OR neemt daarentegen het standpunt in dat kwaliteit van onderwijs en onderzoek gepaard gaat met goede werkomstandigheden. Wetenschap is mensenwerk! WP’ers zijn “géén klanten” van OBP’ers, maar wel collega’s, zei Ottho Heldring. En die weg kunnen we ook bewandelen binnen realistische financiële kaders en met minder risico.

PS: Niemand heeft het gehad over de nieuwe campus en de kosten daarvan, of de kosten van verhuizingen en het nieuwe werken en hoeveel dat nou oplevert.

This slideshow requires JavaScript.

Foto’s: Tijdens de manifestatie op woensdag 11 juli werd de petitie met zo’n 1000 ondertekeningen aangeboden. Het College van Bestuur scheurde – met groot gemak – symbolisch de ‘zwarte pagina’ uit het boekwerk met ondertekeningen. Maar of ook daad bij woord gevoegd zal worden? Het College gaf in dezelfde vergadering nog aan gedwongen ontslagen niet uit te kunnen sluiten…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: