Ondernemingsraad VU naar de rechter

Het college van bestuur van de Vrije Universiteit houdt vast aan het besluit over de reorganisatie bedrijfsvoering bij de Vrije Universiteit. Het plan is 33 miljoen euro te bezuinigen en 450 fulltime arbeidsplaatsen op te heffen, vooral in de ondersteunende functies. De ondernemingsraad maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van de plannen voor de VU op korte en langere termijn en vindt de harde opstelling en de eenzijdige benadering van het college van bestuur onbegrijpelijk.

De raad kan de motivering om de bedrijfsvoering efficiënter in te richten in grote lijnen onderschrijven, maar accepteert geen gedwongen ontslagen ten gevolge van deze organisatieverandering omdat de financiële noodzaak daarvoor ontbreekt. Het onderzoek van Berenschot (in opdracht van de OR) naar het Financiële Meerjarenkader van de VU bevestigt dit. Daarbij komt dat de OR geen advies heeft kunnen geven over de aanvullende maatregelen die het college wenst te nemen over de personele gevolgen. Vele formele en informele overleggen hebben niet tot een verstandiger koers geleid.

De ondernemingsraad is de derde groepering binnen de VU die zich verzet tegen de plannen: ook de vakorganisaties hebben vorige week al acties aangekondigd en een groep van meer dan 1000 verontruste medewerkers en studenten hebben het college van bestuur een petitie aangeboden tegen de plannen. De ondernemingsraad ziet zich door het besluit dat nu is genomen genoodzaakt naar de rechter te stappen.

Zie ook berichtgeving op www.trouw.nl, www.ad.nl, www.at5.nl, www.volkskrant.nl, en andere media.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: