De toespraak van Gabriël van den Brink op de officiële opening

(terug te kijken via: http://av-media.vu.nl/VUmedia/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=d8ab62064fe14f70ac8ef876ed35134b)

VERBEELDING KENT EEN PRIJS

“Die houding treffen we eveneens aan bij mensen die leiding geven aan onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, woningcorporaties en andere organisaties die ooit een maatschappelijk belang dienden. Soms zweeft er nog een laatste rest aan idealisme om het gebouw en verwijst het mission statement naar hogere beginselen. Maar in feite worden andere zaken vooropgesteld zoals het maken van winst, het streven naar een groter marktaandeel, het neerzetten van een duur gebouw en – dat hoort er nu eenmaal bij – het toekennen van een salaris dat vijf cijfers telt. Door de professionals in deze instellingen wordt vaak en hartstochtelijk geklaagd. Onder meer over het feit dat ze hun bevlogenheid niet kunnen waarmaken. Dat dringt zelden tot de bestuurders door omdat die vooral met het bewaken van processen, het verhogen van doelmatigheid en het halen van de targets bezig zijn.

Komen dit soort bestuurders nu ook in de universitaire wereld voor? Wie afgaat op de krantenberichten van het laatste jaar is geneigd om te antwoorden met ja. De hoffelijkheid gebiedt mij om hier niet uitgebreid op in te gaan, maar twee feiten wil toch genoemd hebben. Ten eerste dat de Vrije Universiteit een groot aantal werknemers telt die het bestuur een halsstarrige houding voor de voeten werpen en de leiding van hun organisatie wantrouwen. Ten tweede dat er onlangs aan het VUMC dramatische gebeurtenissen plaats vonden die op eenzelfde probleem wijzen. Het is veelzeggend dat men daar de boodschapper van het slechts nieuws op non actief stelde terwijl het aan de universiteit toch in de eerste plaats om de waarheid dient te gaan. Maar goed, dat laat ik rusten omdat ik me niet wil mengen in de problemen van een instelling waar ik niet werkzaam ben. Laat ik in plaats daarvan de vraag stellen of deze problemen van recente datum zijn. Dat is evident niet het geval, zoals blijkt uit de evangelietekst waar het waaien van Gods geest ter sprake komt. Ik zal die tekst (Johannes hoofdstuk 3, vers 1 tot 12) in haar geheel weergeven.”

 

Klik HIER voor de hele tekst

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: