Kamervragen Jasper van Dijk (SP) over problemen bij de VU

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van OCW over problemen bij de VU

1.  Wat is uw oordeel over het artikel “Crisis VU is symptoom van doorgeslagen marktwerking”? (1)

2. Deelt u de analyse dat de problemen niet alleen spelen aan de VU, maar ook elders, vanwege een ‘uit de  hand gelopen vermarkting van het academisch onderwijs en onderzoek’?

3. Hoe oordeelt u over de drie pijlers waarop deze vermarkting rust: het bedrijfsmatig bestuursmodel, het perverse financieringssysteem en de zogenaamde ‘financialisering’ van de universiteiten? Kunt u de drie pijlers afzonderlijk beoordelen?

4. Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat personeel en universiteitsbestuur van elkaar vervreemd zijn geraakt? Wat zijn volgens u de oorzaken hiervan?

5. Legt u zich neer bij de opvatting dat een fundamentele omslag “uit Den Haag niet zal komen”? Zo nee, wat gaat u ondernemen om de Verontruste VU’ers te helpen?

6. Wat is uw oordeel over het bericht “Toezicht bij de VU, dat was volle agenda’s, weinig tijd”? (2)

7. Hoe oordeelt u over het feit dat de Raad van Toezicht van de VU amper van zich liet horen, ook niet over de pijnpunten?

8. Deelt u de mening van toezichthouder C. Veerman, dat personeel met zorgen bij hem “aan het verkeerde adres” is? Vindt u dit een juiste opstelling van een toezichthouder?

9. Bent u tevreden met het Raad van Toezicht-model of erkent u dat dit model voor verbetering vatbaar is? Deelt u de mening dat medewerkers van de instellingen meer inspraak moeten krijgen?

10. Hoe oordeelt u over de situatie op de VU na het vertrek van de rector? Denkt u dat de spanningen tussen personeel en bestuur nu zijn opgelost? (3)

11. Is het juist dat de VU zou zakken voor de instellingstoets die nodig is voor de accreditatie? Hoe oordeelt u over het feit dat de VU zelf kan bepalen dat de accreditatietoets wordt uitgesteld?

12. Bent u van mening dat de bestuursvoorzitter na alle ontwikkelingen zonder problemen zijn voorgenomen plannen kan doorzetten, inclusief de bezuiniging van 33 miljoen euro en het verlies van 350 arbeidsplaatsen?

13. Wat gaat u ondernemen om de gesignaleerde spanningen tot een eind te brengen? Bent u bereid mee te denken over een omslag in het academisch onderwijs en onderzoek en daar voorstellen voor te doen?

(1) NRC, 8 april 2013

(2) NRC Next, 2 april 2013

(3) NRC, 30 maart 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: