AKTIE! AKTIE! AKTIE!

OPROEP AANWEZIGHEID AFSCHEIDSRECEPTIE RENE SMIT AANSTAANDE DINSDAG

Beste Verontruste Vrienden,

Aanstaande dinsdag 17 december vanaf 17:00 uur (Foyer Hoofdgebouw) vindt de afscheidsreceptie van collegevoorzitter Rene Smit plaats. Ik roep jullie nogmaals op hierbij ZICHTBAAR AANWEZIG te zijn. Komt allen, draag je VVU-button (er zijn ter plekke nog voldoende exemplaren ter beschikking), en kom met andere verontruste vrienden een drankje drinken.

Het ligt nadrukkelijk NIET IN ONZE BEDOELING DE RECEPTIE TE VERSTOREN; het gaat ons om prominente en duidelijke aanwezigheid als Verontruste VU’ers, zodat we (1) de nieuwe collegevoorzitter, (2) de aanwezige prominenten (Raad van bestuur, Wouter Bos, de Amsterdamse burgemeester, minister Jet Bussemaker) en (3) de aanwezige pers kunnen laten zien dat de verontrusting en bereidheid tot verzet en een progressieve hervorming van de universiteit allerminst ‘gesust’ zijn.

Dat doen we door er simpelweg te zijn: in het eerste deel van de receptie als gezamenlijke blok, daarna door ons als individuele VVU’ers te mengen in het aanwezige publiek. WEES NIET BESCHROOMD om dan even af te stappen op de nieuwe collegevoorzitter  (“Gaat u het nu anders aanpakken?”) of de minister (“Op welke punten bent u het nu met ons eens?’). Kleine moeite, grote daad.

TER HERINNERING WAAROM WE DAAR MOETEN ZIJN: (1) Onder verantwoordelijkheid van deze collegevoorzitter is een doelbewuste keuze gemaakt om in een crisis veel van onze collega’s overbodig te verklaren, waarbij manipulatie van de financiële noodzaak niet werd geschuwd, WP en OP tegen elkaar werden uitgespeeld, en de uitstekend onderbouwde bezwaren van de OR simpelweg werden genegeerd; (2) Onder de verantwoordelijkheid van deze collegevoorzitter werden de vermarkting van onderwijs en onderzoek onverdroten voortgezet, ondanks het feit dat nu vrijwel niemand daarin meer gelooft; (3) Onder de verantwoordelijkheid van deze collegevoorzitter werd de hoogst opgeleide beroepsgroep van Nederland weggezet als mensen ‘die niet weten hoe de wereld werkt’; (4) Onder de verantwoordelijkheid van deze collegevoorzitter werd achter de schermen gewerkt aan een mogelijke fusie met UvA, waarvan de universiteit zelf (wetenschappers, studenten en ondersteunend personeel) slechts via de media van op hoogte kon blijven.

DEZE ‘ACTIE’ IS VOORAL GERICHT OP DE OPVOLGERS VAN RENE SMIT, zijn raadgevers en zijn opdrachtgevers. Smit zelf gunnen we een gezellige receptie en veel geluk in zijn verdere carrière als ‘change manager’. En we doen het niet, maar als we dan toch een praatje mochten houden bij receptie, dan memoreerden we een mooie strofe uit de Griekse tragedie Antigone:

“Of course you cannot know a man completely,

his character, his principles, sense of judgment

not till he’s shown his colour, ruling the people,

making laws. Experience, there’s the test.”

Creon in Sophocles’ Antigone

IK ZAL ER ZIJN. IK REKEN OP JULLIE KOMST. TOT DINSDAG!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: