Titanic

cookie_monsterZoals iedereen via de media heeft kunnen volgen, hebben de FAWL-studenten –verenigd in de actiegroep Titanic- de afgelopen week de kerkzaal van het hoofdgebouw van de VU bezet gehouden. Directe aanleiding daarvoor waren bezuinigen bij de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, opgelegd door het CVB.
Inmiddels hebben de studenten de bezetting beëindigd in ruil voor een aantal belangrijke toezeggingen door het CVB (zie attachment). Belangrijk is dat die toezeggingen niet alleen van belang zijn voor FALW. De studenten hebben ook bereikt dat tenminste twee toezeggingen zijn gedaan die betrekking hebben op de bredere discussie over universitair beleid:
1) een toezegging om een principiële discussie met het CVB te voeren over het interne verdeelmodel (VUSAM), en
2) een toezegging om Bussemaker naar de VU te halen voor een discussie over onderwijsfinanciering in het algemeen.
Dit zijn belangrijke punten: in zowel het interne verdeelmodel als de financiering uit Den Haag zitten veel perverse prikkels ingebouwd die leiden tot:
(a) ongezonde concurrentie tussen afdelingen, faculteiten en universiteiten,  (b) altijd leiden tot grote opleidingen met alle schaalnadelen die daarbij horen,  (c) opheffing van kleinere afdelingen en opleidingen, (d) diplomatie-inflatie (e) een neiging om opleidingen te beoordelen in termen van „winstgevendgevendheid”  en (f) academische bestuurders die ondernemertje spelen met belastinggeld.
We roepen jullie daarom op om actief mee te denken hoe we hier het maximale uit kunnen halen. De studenten hebben een dappere strijd gevoerd, en niet alleen voor zichzelf.  Laten we de studenten nu niet in de kou laten staan!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: