Wie zijn wij?

Verontruste VU’ers is een open platform dat bestaat uit wetenschappelijke en ondersteunende personeelsleden aan de Vrije Universiteit Amsterdam die ongerust zijn over de gevolgen van de bezuinigingen aan de universiteit. We zijn bezorgd over de transformatie van de universiteit naar een commerciële instelling. We zijn bezorgd over de 300-400 personeelsleden onder ons die hun baan gaan verliezen. We zijn bezorgd dat de bezuiniging van 33 miljoen euro, die niet verantwoord wordt door financiële noodzakelijkheid, de kwaliteit van onderwijs en onderzoek aan de universiteit ernstig zal schaden. We zijn bezorgd omdat de universiteit wordt bestuurd door managers met torenhoge salarissen die niets te maken hebben met wetenschappelijk onderzoek of academisch onderwijs. We zijn niet alleen bezorgd, we zijn ook vastberaden. We zijn vastberaden om de strijd aan te gaan voor kwaliteit van onderwijs en onderzoek aan deze universiteit. We zijn vastberaden om de universiteit weer in handen te krijgen van diegenen die onderzoek verrichten en onderwijs geven en diegenen die hen ondersteunen.

Ons platform komt regelmatig bij elkaar op de VU en is volledig gebaseerd op de inzet van VU medewerkers. Dus we roepen iedereen op om een eigen platform van Verontruste VU’ ers te beginnen aan je eigen faculteit of afdeling en jullie ideeën en acties af te stemmen met de andere Verontruste VU’ers.

Lees ook ons manifest.

English:
Verontruste VUer’s is an open platform of the academic and administrative staff of the VU University Amsterdam that are concerned about the consequences of the bugdet cuts of the VU. We are concerned about the transformation of the University into a commercial institution. We are concerned about the 300-400 of us that will loose their jobs. We are concerned that the 33-million budget cuts that are not justified by any financial necessity, will slash the quality of education and research in the university. We are concerned because the university is ruled by managers with sky-high salaries that have nothing to do with scientific research or academic-level education. Except for concerned we are also determined. We are determined to struggle for the quality of research and education in this University. We are determined to get the University at the hands of the people that produce research and offer education and at the hands of the people that support them.

Our platform meets regularly at the VU. However, it is entirely based on the input of the VU-employees. Thus, we call you to organize your own platform of Verontruste VUer’s at your own Faculty or department and coordinate your ideas and actions with the rest.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: